Масата с Масивния плот

Една от масите, която взе участие в събитието Christmas Posh-Up Store 2018, на което ние имахме удоволствието да бъдем партьори.